Βασική ασφάλεια αυτοκινήτου

η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων,

Όσο λιγότερο πληρώνει μια ασφαλιστική εταιρεία, τόσο φθηνότερες είναι οι εισφορές. Οι φθηνότερες είναι οι ασφάλειες αυτοκινήτων που προσφέρουν μόνο προστασία ευθύνης. Η μερική ολοκληρωμένη ασφάλιση είναι λίγο πιο ακριβή και η πλήρως ολοκληρωμένη ή μικτή ασφάλιση προσφέρει την καλύτερη προστασία, αλλά κοστίζει επίσης τα περισσότερα χρήματα.