Ασφάλεια Υγείας

Η ιδιωτική ασφάλεια υγείας δεν είναι υποχρεωτική όπως η δημόσια ασφάλεια για κάθε εργαζόμενο, ή η ασφάλεια αυτοκινήτου και για αυτό οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν ακόμα και να αρνηθούν να την παράσχουν με βάση την ηλικία ή το ιατρικό ιστορικό.

Πόσο κοστίζει μία ασφάλεια υγείας

ασφάλεια υγείας

Σε αντίθεση με τη δημόσια ασφάλιση, όπου τα μηνιαία ασφάλιστρα βασίζονται στο εισόδημα του ασφαλισμένου, το ασφάλιστρο για μία ιδιωτική ασφάλεια ζωής βασίζεται στον κίνδυνο του ασφαλισμένου κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Βασικός παράγοντας κινδύνου είναι η ηλικία ενώ δεν έχει πλέον σημασία το φύλο όπως παλαιότερα. Εκτιμάται επίσης ο ατομικός κίνδυνος αναπηρίας και ασθένειας για κάθε ασφαλιζόμενο.

Όσο μεγαλύτερη ηλικία τόσο αυξάνει το ποσό που πρέπει να πληρώνεις για να έχεις την ασφάλιση υγείας.

Ποιος μπορεί να κάνει ασφάλεια υγείας

Οι περισσότερες ασφαλισττικές εταιρίες παρέχουν ασφάλεια υγείας για άτομα έως 65 ετών.
Η ασφάλιση μπορεί να είναι ατομική ή οικογενειακή και να καλύπτει παιδιά και γονείς.

Πρόγραμμα παροχής ιατρικών εξετάσεων μπορούν να λάβουν άτομα μέχρι και 75 ετών, δε καλύπτεται όμως η νοσηλεία